fbpx
Derby Titulka

Derby&Derbyshire – spaľovňa odpadu

, , ,

Výroba, dodávka a montáž rozvádzačov, prepojovacích skriniek, vypínačových skriniek Dodávka a montáž UPS 110V DC a 400V AC Dodávka a montáž pancierových káblov, káblových nosných systémov pre rozvody nízkeho napätia, inštrumentácie a optických sietí Testovanie káblových systémov, inštrumentácie a optických sietí Inžinierska podpora pri projekte a montáži Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia

Nemocnica Michalovce

Nemocnica Novej Generácie Michalovce

,

Dodávka a montáž silnoprúdovej elektroinštalácie, nosných káblových systémov a montáž koncových prvkov Dodávka a montáž NN prípojky k novej budove nemocnice Služby: individuálne, komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, školenie personálu, účasť na garančných skúškach

titulka_trnava

CENTRO COMERCIAL TRNAVA

Líneas de electricidad interior e iluminación Suministro y montaje de transformador y subestación de 22 kV Suministro y montaje de generador diésel y UPS Pararrayos y toma de tierra

Elektráreň v niklovej huti Moa, Kuba

Zahraničie

Elektráreň Starobeševo (Ukrajina) Elektráreň v Hama (Sýria) Elektráreň v Kaboun (Sýria) Elektráreň v Midan (Sýria) Tepelná elektráreň pre niklový závod v Moa (Kuba) Dodávky pre linky potravinárskeho priemyslu – ODENBERG  ENGINEERING (USA, Japonsko, Francúzsko, Poľsko, Egypt, Juhoafrická republika, Anglicko, Čína, Grécko, Holandsko, Kanada, Nemecko, Španielsko, Turecko) Voestalpine AG Linz (Rakúsko - železiarne) Tepelná elektráreň vo

cov

ČOV

,

ČOV Tisovec – silová elektrika, stavebná elektrika, MaR, ASRTP-riadiaci systém s pripojením na dispečing ČOV Detva – silová elektrika, stavebná elektrika, MaR, ASRTP- riadiaci systém s pripojením na dispečing ČOV Veľký Krtíš – silová elektrika, stavebná elektrika, MaR, ASRTP – riadiaci systém s pripojením na dispečing ČOV Devínska Nová Ves – silová elektrika, stavebná elektrika ČOV Brezová pod

titulka_branisko

Iné dopravné stavby

,

Servis a údržba technologického vybavenia tunela Bôrik a ISD D1 Važec - Jánovce III. úsek (2015 - 2019) Úprava technologického vybavenia tunela Bôrik pre povolenie prepravy nebezpečných vecí – ADR (2014) Servis a údržba technologického vybavenia tunela Bôrik a ISD D1 Važec - Jánovce III. úsek (2015 - 2019) Zariadenie na monitorovanie, sledovanie vozidiel

eurovea

Eurovea

,

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. prevádzkuje vysokonapäťovú a nízkonapäťovú miestnu distribučnú sieť s dodávkou elektriny konečným odberateľom obchodného centra. Prevádzkovanie ďalej zahŕňa:​ Tvorba a schvaľovanie distribučných cenníkov, meranie odberov, vyúčtovanie spotreby. Implementácia Inteligentných meracích systémov v zmysle vyhlášky 358/2013 Z.z. Diaľkový monitoring, zasielanie dát na OKTE, SEPS a region. distribútorom Spracovanie fakturačných podkladov pre všetkých

power ilustracny obrazok

AIRPORT Industrial Park Košice

,

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. prevádzkuje vysokonapäťovú a nízkonapäťovú miestnu distribučnú sieť s dodávkou elektriny konečným odberateľom priemyselného parku. Prevádzkovanie ďalej zahŕňa:​ Tvorba a schvaľovanie distribučných cenníkov, meranie odberov, vyúčtovanie spotreby. Implementácia Inteligentných meracích systémov v zmysle vyhlášky 358/2013 Z.z. Diaľkový monitoring, zasielanie dát na OKTE, SEPS a region. distribútorom Spracovanie fakturačných podkladov pre všetkých

APP titulka

APP Lozorno

,

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. prevádzkuje vysokonapäťovú a nízkonapäťovú miestnu distribučnú sieť s dodávkou elektriny konečným odberateľom priemyselného parku. Prevádzkovanie ďalej zahŕňa:​ Tvorba a schvaľovanie distribučných cenníkov, meranie odberov, vyúčtovanie spotreby. Diaľkový monitoring, zasielanie dát na OKTE, SEPS a region. distribútorom Spracovanie fakturačných podkladov pre všetkých odberateľov v rámci MDS Kompenzácia účinníka Analýza kvality siete,

Prologis

ProLogis Park Bratislava

,

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. vykonáva pre spoločnosť ProLogis technickú a netechnickú správu objektov a zariadení: Objekty a technické zariadenia: Trafostanice , VN/NN rozvádzače, osvetlenie Kamerový a dochádzkový systém Vykurovanie, kotolne Plynové rozvody, RSP Vzduchotechnické zariadenia a klimatizácia Vodovod, kanalizácia Zdvíhacie zariadenia – brány Požiarne zariadenia (EPS, SHZ, PHP, hydranty) Budovy Zdravo-technické zariadenia Komunikácie a