Project Description

  • Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie
  • Bleskozvod a uzemnenie
  • Skúšky zariadení
  • Inžinierska činnosť