Project Description

Úprava mastenca Gemerská Poloma

  • Dodávka a montáž komplet silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie v šiestich výrobných halách a jednej administratívnej budove.
  • Realizácia VN prípojky
  • Preložka VN
  • Dodávka a montáž silnoprúdových, slaboprúdových rozvodov ako aj rozvodov optickej siete v celom areáli