Project Description

Ekologizácia spoločnosti – zvýšenie energetickej efektívnosti a ukončenie uhoľnej prevádzky

Technologická časť:

 • Dodávka a montáž kogeneračných jednotiek
 • Dodávka a montáž horúcovodných kotlov
 • Dodávka a montáž potrubných rozvodov
 • Dodávka a montáž systému odvodu spalín
 • Dodávka a montáž technológií pre vyvedenie elektrického výkonu
 • Dodávka a montáž NN a VN rozvodov
 • Dodávka a montáž NN rozvádzačov
 • Dodávka a montáž systémov riadenia technologických procesov
 • Programovanie systémov

Stavebná časť:

 • Vybudovanie nového objektu strojovne pre kogeneračné jednotky
 • Kompletná rekonštrukcia objektu pre horúcovodnú kotolňu
 • Dodávka montáž oceľových konštrukcií obslužných plošín , potrubných a dopravných mostov
 • Dodávky a montáž technológií na detekciu úniku plynov, EPS a kamerových systémov
 • Dodávka a realizácia podzemných rozvodov a kanalizačných systémov
 • Realizácia komunikácie a spevnených plôch