Project Description

Rekonštrukcia turbíny TD4 

 • Dodávka a montáž vnútornej elektroinštalácie, nosných káblových systémov a zapojenie zariadení
 • Dodávka a montáž rotorového spúšťača, snímačov teploty a tlaku, elektro pneumatických servopohonov
 • Dodávka a montáž NN rozvádzačov a riadiaceho systému s vizualizáciou Simatic S7
 • Programovanie vizualizácie
 • Skúšky a uvedenie do prevádzky

Oprava elektroinštalácie merania regulácie, pomocných pohonov pre turbodúchadlá TD1, TD2 a TD3

 • Realizácia elektroinštalačných prác v rámci PD stavby
 • Dodávka a montáž technologických zariadení
 • Skúšky a uvedenie do prevádzky
 • Dodávka prevádzkových poriadkov a DSVS

Oprava elektroinštalácie, merania a regulácie a pomocných pohonov pre turbodúchadlo TD4 a TD5

 • Dodávka a montáž vnútornej elektroinštalácie, nosných káblových systémov
 • Dodávka a montáž rotorového spúšťača, snímačov teploty a tlaku, elektro pneumatických servopohonov vo výbušnom prostredí
 • Dodávka a montáž NN rozvádzačov a riadiaceho systému s vizualizáciou Symatic S7
 • Programovanie vizualizácie
 • Skúšky a uvedenie do prevádzky

Rekonštrukcia a modernizácia kotolne 1. Etapa – Kotol K7

 • Dodávka a montáž vnútornej elektroinštalácie a nosných káblových systémov
 • Dodávka a montáž svietidiel a elektrických prístrojov
 • Dodávka a montáž NN rozvádzačov
 • Dodávka a montáž centrálneho batériového systému

Odprášenie koksovej služby VKB 1 a VKB3

 • Dodávka a montáž vnútornej a vonkajšej svetelnej a zásuvkovej inštalácie
 • Dodávka a montáž káblových trás
 • Montáž rozvádzačov a miestnych ovládacích skriniek
 • Dodávka a montáž bleskozvodu
 • Dodávka a montáž kabeláže MaR
 • Dodávka a montáž EPS
 • Oživenie, revízie, účasť na skúškach