Project Description

Rekonštrukcia turbíny TD4 

  • Dodávka a montáž vnútornej elektroinštalácie, nosných káblových systémov a zapojenie zariadení
  • Dodávka a montáž rotorového spúšťača, snímačov teploty a tlaku, elektro pneumatických servopohonov
  • Dodávka a montáž NN rozvádzačov a riadiaceho systému s vizualizáciou Simatic S7
  • Programovanie vizualizácie
  • Skúšky a uvedenie do prevádzky

Oprava elektroinštalácie merania regulácie, pomocných pohonov pre turbodúchadlá TD1, TD2 a TD3

  • Realizácia elektroinštalačných prác v rámci PD stavby
  • Dodávka a montáž technologických zariadení
  • Skúšky a uvedenie do prevádzky
  • Dodávka prevádzkových poriadkov a DSVS