Project Description

  • Dodávka elektrických zariadení a materiálu, montážne práce elektrických zariadení a rozvodov súvisiacich s výstavbou rozvodňou 22kV a 4. trafostanicami, skúšky, inžinierska činnosť
  • Dodávka elektrických zariadení a materiálu, montážne práce elektrických zariadení a hlavných technologických rozvodov, skúšky, inžinierska činnosť