Project Description

1.     Časť silnoprúd

 • Dodávka a osadenie transformátorov a vývody z transformátorov z NN strany
 • Nízkonapäťové a kompenzačné rozvádzače
 • Stúpacia trasy a káblové trasy pre vzduchotechniku, elektroinštaláciu a meranie a reguláciu
 • Rozvádzače pre jednotlivé poschodia
 • Kompletný káblový rozvod pre vzduchotechniku a pre meranie a reguláciu
 • Osvetlenie
 • Núdzové osvetlenie –centrálny batériový systém
 • Dieselagregát
 • Bleskozvod uzemnenie a vyrovnanie potenciálov
 • Vykurovanie nájazdovej rampy

2.     Časť slaboprúd

 • Elektrická požiarna signalizácia
 • Centrály pre tlakové odvetrávanie
 • Kamerový systém
 • Kontrola vstupu
 • Dorozumievacie zariadenia pre vstup do jednotlivých častí poschodí
 • Parkovací systém v garážach vrátane systému platby za parkovacie miesta a rámp
 • Zapezpečovacie zeriadenie
 • Evakuačný rozhlas
 • Systém pre signalizáciu pomoci pre postihnutých na WC
 • Televízny rozvod