Project Description

  • Rozšírenie závodu – PTS 5, MCC 5, sušiarne
  • Kiosková trafostanica, NN distribučný rozvádzač s kompenzačným rozvádzačom
  • Elektro-silnoprúd