Project Description

Projekt, realizácia a uvedenie do prevádzky všetkých elektrozariadení a elektrorozvodov výrobného závodu Samsung Voderady, ako aj poľnej inštrumentácie pre energetiku a výrobnú technológiu:

 • Prívod 22kV
 • 22 kV rozvodne a rozvody
 • Transformátory – ZS1 od ABB, ochrany typu MULTILIN od General Electric. Rozvodňa je napájaná zo 4 transformátorov 10/6 kV 2500 kVA. Riešený aj vzájomný záskok napájania.
 • Prevádzkový rozvod silnoprúdu vrátane nových trás a pripojenia na riadiaci systém.
 • Rozvodňa 10BFA 0,48 kV, 14 polí, hlavný rozvádzač NN vlastnej spotreby teplárne.
 • Rozvádzač skriňový Ritall, vnútorné vybavenie Tmax od ABB. Rozvodňa je napájaná z 3 transformátorov 10/0,48 kV, 1000 kVA. Riešený aj vzájomný záskok napájania. Rozvodňa napája 2 nové kotly a 5 existujúcich.
 • Rozvádzače pre 2 nové kotly na mazut, spoločnú spotrebu a palivové hospodárstvo (mazut). Rozvádzače zásuvkového typu Logstrup, vybavenie ABB. Prevádzkový rozvod silnoprúdu vrátane nových trás a pripojenia na riadiaci systém.
 • 6.3 kV rozvodne a rozvody
 • VN a NN kompenzácie
 • Výroba rozvádzačov a rozvody 0,4 kV
 • Stavebné inštalácie: – svetlo
  • zásuvky
  • slaboprúdové systémy
  • ozvučenie