Project Description

NOVÁ LISOVŇA HALA H7

 • Komplexná dodávka a montáž 0,4 kV – elektroinštalácia a osvetlenie
 • Montáž prípojnicového rozvodu a napojenie S-staníc z VN rozvodne
 • Dodávka a montáž napojenia S-staníc z VN rozvodne 22 kV káblom
 • Komplexná montáž prípojnicového rozvodu 2 500 A

NOVÁ LAKOVŇA

 • Dodávka a montáž uzemnenia a bleskozvodu
 • Dodávka a montáž káblových nosných systémov
 • Dodávka a montáž silnoprúdových rozvodov výrobnej časti
 • Dodávka a montáž silnoprúdových rozvodov administratívnych priestorov
 • Montáž silových rozvádzačov 0,4 kV
 • Dodávka a montáž svetelných a záložných rozvádzačov 0,4 kV
 • Dodávka a montáž osvetlenia výrobnej časti
 • Dodávka a montáž osvetlenia administratívnych priestorov
 • Komplexná montáž prípojnicového rozvodu
 • Komplexná montáž trafostaníc

VÝROBNÁ HALA H3

 • komplexná dodávka a montáž elektrorozvodov

ZVAROVŇA VSTAVKY

 • Dodávka a montáž NN káblov
 • Komplexná montáž rozvodov 0,4 kV
 • Dodávka a montáž osvetlenia zázemia haly

BENTLEY – INŠTALÁCIA PRÍPOJNÍC

 • Dodávka a montáž NN prípojnicového systému 2 500 A

ĎALŠIE PRÁCE

 • servis svetlíkov v hale H8
 • elektrické prípojky k e-Stamp staniciam
 • montáž trafostanice H4C-S-Stationen
 • dodávka a montáž prípojnice H4C
 • kompletná inštalácia serverovne (dieselagregát, UPS, rozvádzače, záskok)
 • kompletná elektroinštalácia testovacej dráhy
 • štúdia na solárnu a veternú elektráreň