Project Description

Modernizácia dispečerského systému

  • Modifikácia dispečerského SW – výmena existujúcej vizualizácie SIMATIC WinCC v5.1 SP2 za novšiu verziu SIMATIC WinCC v7.3
  • Zriadenie novej komunikačnej siete v kruhovej topológii
  • Výmena operátorských staníc
  • Regulácia a monitoring prevádzky uzlov rozvodu horúcovodnej siete (7 staníc) inštalovaných na vybraných miestach distribučnej horúcovodnej siete v Banskej Bystrici