Project Description

Výrobný areál – U-projekt

  • Transformátor TR01, 22/6,3kVA, 12/14,4MVA
  • 22kV prívod do transformátora TR01
  • 6kV vývod z transformátora TR01
  • Ovládacie a napájacie káble transformátora TR01
  • Prestavenie ochrán v rozvádzači VN R22.1 pole 1,4,5
  • Prestavenie ochrán v rozvádzači VN R6.1 pole č.4
  • Prestavenie MTP v VN R22.1 pole merania
  • Kábelové trasy a pomocné konštrukcie
  • Uzlový odporník
  • Pripojenie 6kV odporníka na transformátor TR01