Project Description

DOBUDOVANIE EPS a PDS PRE ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI NA ZS 2

  • Elektropožiarna signalizácia
  • Plynový detekčný systém
  • Bezpečnostný riadiaci systém