Project Description

Sedita Sereď – Navýšenie elektrického výkonu vo výrobnej hale D – dodávka a montáž rozvádzačov, trafostanice, káblových trás pre NN a VN káble, pokládka NN a VN káblov, trafostanice