Project Description

Chemická úpravňa vody v roku 2007

 • retrofit hlavných 1600A ističov v napájacích poliach rozvádzačov
 • nahradenie zastaralej releovej automatiky záskoku programovatelným automatom

Rekonštrukcia prípravy a dávkovania chemikálií a číriacich reaktorov

 • rekonštrukcia motorickej inštalácie
 • dodávka rozvádzačov
 • riadenie motorov frekvenčnými meničmi
 • dodávka a montáž prístrojovej techniky systému riadenia
 • rekonštrukcia osvetlenia v objektoch prípravy a dávkovania chemikálií a číriacich reaktorov

Oprava snímačov hladiny v nádržiach HCl a kondenzátu

 • dodávka radarových vysielačov hladiny, montáž, pripojenie na riadiaci systém

 

Prístroje pre monitorovanie ebulačných čerpadiel

 • Dodávka a montáž MaR
 • Dodávka a montáž NN káblov

Inštalácia fakturačných meradiel pre externých zákazníkov

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie

 

Výmena riadiaceho a informačného systému na stavbe Hydrokrak, Slovnaft, a.s., Bratislava

 • Montáž a oživenie riadiaceho systému YOKOGAWA CS 300
 • Výroba a montáž vstupno-výstupných skríň s iskrovobezpečným oddelením, skríň riadiaceho systému a napájacích zdrojov

 

Dodávka, montáž, skúšky a uvedenie do prevádzky HRP7:

 • vonkajšie káblové rozvody NN, VN
 • úpravy a dozbrojenie HT4

POLYPROPYLÉN 3

 • PJ260 – vonkajšie kábelové rozvody NN, VN
 • PP3 – Rekonštrukcia analytických vzoriek
 • Projekt, dodávka, demontáž, montáž a uvedenie do prevádzky