Project Description

  • Úpravy a doplnenie hlavného rozvádzača RH
  • Dodávka a montáž podružných rozvádzačov
  • Káblové rozvody vo všetkých dotknutých objektoch
  • Dodávka a montáž výkonového prevodového transformátora 3×400 V/3×220 V AC potrebného na napájanie laserových gravírovacích strojov
  • Pripojenie laserových gravírovacích strojov v poločistej zóne
  • Pripojenie laserových gravírovacích strojov a zariadení na zabezpečenie pretlaku v čistej zóne
  • Pripojenie zvlhčovacích zariadení a filtračnej komory, pripojenie vzduchovej sprchy a testovacieho stroja
  • Pripojenie kompresorových súprav