Project Description

Vývodové VN pole pre trafo + vybudovanie vysunutej trafostanice

  • Dodávka a montáž VN poľa
  • Dodávka a montáž VN kábla, koncoviek, napäťová skúška
  • Dodávka a montáž prípojnícového systému
  • Rekonštrukcia hlavného osvetlenia