Project Description

  • Dodávka a montáž reproduktorov pre rozšírenie ozvučenia nových výrobných priestorov
  • Pripojenie napájania a riadenia z centrálneho riadiaceho systému ventilátorov v nových výrobných priestoroch
  • Pripojenie napájania a riadenia novej vzduchotechnickej jednotky pre klimatizovanie nových výrobných priestorov
  • Silové napájanie robotizačných pracovísk
  • Východzia revízna správa elektrických zariadení
  • Úprava a doplnenie projektovej dokumentácie