Project Description

VONKAJŠIE ROZVODY VN/NN

  • Dodávka a montáž VN a NN káblov
  • Dodávka a montáž káblových trás
  • Odborná montáž a pripojenie transformátorov
  • Odborná montáž a pripojenie distribučných NN rozvádzačov
  • Revízie, úradné skúšky, overenia

Analýza zberu dát z VZT jednotiek

  • Analýza možného zberu dát z VZT jednotiek
  • Návrh technického riešenia zberu dát z VZT jednotiek
  • Programovanie a zber dát VZT jednotiek
  • Dodávka SW Wonderware
  • Dodávka aplikačného programového vybavenia pre SW Wonderware