Project Description

ČOV Detva – realizácia časti elektro a MaR – projekt, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky

ČOV Devínska Nová Ves – realizácia časti elektro stavebných objektov a vonkajšieho osvetlenia

ČOV Brezová pod Bradlom – realizácia časti elektro a MaR

ČOV Modra – dodávka a montáž trafostanice a VN prípojky