Project Description

1. etapa

 • Príprava dokumentácie (overenie skutkového stavu, detailná fotodokumentácia) pre znovumontáž
 • Demontáž elektrickej časti technológie píliacej linky Viking Timber v Ravsmala / Švédsko
 • Označenie demontovaných prvkov v súlade s existujúcim projektom
 • Vyčistenie a ošetrenie demontovaných zariadení
 • Príprava demontovaných častí na dočasné uskladnenie a následný transport do Stalowa Wola / Poľsko
 • Odborná asistencia pri nakládke (Švédsko) a pri vykládke (Poľsko) elektrozariadení
 • Tvorba skladovej a logistickej dokumentácie

2. etapa

 • Montáž technológie píly presťahovanej z Ravsmala (Švédsko)
 • Znovumontáž silnoprúdových trás a NN káblov technológie píly
 • Znovumontáž káblov MaR technológie píly
 • Individuálne skúšky a účasť pri oživení technológie