Project Description

  • demontáž existujúcej rozvodnej skrine a distribučného transformátora
  • dodávka a montáž nového distribučného rozvádzača
  • dodávka a montáž transformátora vrátane olejovej náplne
  • repasia VN časti, doplnenie bleskoistiek
  • repasia pospájania, uzemnenia, VN u NN prepojov, obnovenie náterov
  • metrologické overenie meracích transformátorov prúdu
  • montážne plombovanie fakturačných meraní odberu