Project Description

  • Dávkovanie tuhých alternatívnych palív do výmenníkového systému – realizácia časti elektro a SKR
  • Slinkové silo – dodávka a montáž elektrických zariadení
  • Projekt ReduDust – realizácia časti elektro a SKR