Portfolio

/Referencie/
titulka_branisko

Iné dopravné stavby

,

Servis a údržba technologického vybavenia tunela Bôrik a ISD D1 Važec - Jánovce III. úsek (2015 - 2019) Úprava technologického vybavenia tunela Bôrik pre povolenie prepravy nebezpečných vecí – ADR (2014) Servis a údržba technologického vybavenia tunela Bôrik a ISD D1 Važec - Jánovce III. úsek (2015 - 2019) Zariadenie na monitorovanie, sledovanie vozidiel

eurovea

Eurovea

,

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. prevádzkuje vysokonapäťovú a nízkonapäťovú miestnu distribučnú sieť s dodávkou elektriny konečným odberateľom obchodného centra. Prevádzkovanie ďalej zahŕňa:​ Tvorba a schvaľovanie distribučných cenníkov, meranie odberov, vyúčtovanie spotreby. Implementácia Inteligentných meracích systémov v zmysle vyhlášky 358/2013 Z.z. Diaľkový monitoring, zasielanie dát na OKTE, SEPS a region. distribútorom Spracovanie fakturačných podkladov pre všetkých

power ilustracny obrazok

AIRPORT Industrial Park Košice

,

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. prevádzkuje vysokonapäťovú a nízkonapäťovú miestnu distribučnú sieť s dodávkou elektriny konečným odberateľom priemyselného parku. Prevádzkovanie ďalej zahŕňa:​ Tvorba a schvaľovanie distribučných cenníkov, meranie odberov, vyúčtovanie spotreby. Implementácia Inteligentných meracích systémov v zmysle vyhlášky 358/2013 Z.z. Diaľkový monitoring, zasielanie dát na OKTE, SEPS a region. distribútorom Spracovanie fakturačných podkladov pre všetkých

APP titulka

APP Lozorno

,

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. prevádzkuje vysokonapäťovú a nízkonapäťovú miestnu distribučnú sieť s dodávkou elektriny konečným odberateľom priemyselného parku. Prevádzkovanie ďalej zahŕňa:​ Tvorba a schvaľovanie distribučných cenníkov, meranie odberov, vyúčtovanie spotreby. Diaľkový monitoring, zasielanie dát na OKTE, SEPS a region. distribútorom Spracovanie fakturačných podkladov pre všetkých odberateľov v rámci MDS Kompenzácia účinníka Analýza kvality siete,

Prologis

ProLogis

,

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. vykonáva pre spoločnosť ProLogis technickú a netechnickú správu objektov a zariadení: Objekty a technické zariadenia: Trafostanice , VN/NN rozvádzače, osvetlenie Kamerový a dochádzkový systém Vykurovanie, kotolne Plynové rozvody, RSP Vzduchotechnické zariadenia a klimatizácia Vodovod, kanalizácia Zdvíhacie zariadenia – brány Požiarne zariadenia (EPS, SHZ, PHP, hydranty) Budovy Zdravo-technické zariadenia Komunikácie a

ZF Levice

ZF Slovakia

,

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. vykonáva pre spoločnosť ZF Slovakia technickú a netechnickú správu objektov a zariadení Objekty a technické zariadenia: Trafostanice , VN/NN rozvádzače, osvetlenie Kamerový a dochádzkový systém Vykurovanie, kotolne Plynové rozvody, RSP Vzduchotechnické zariadenia a klimatizácia Vodovod, kanalizácia Rozvody stlačeného vzduchu a kompresorové stanice Zdvíhacie zariadenia – brány, výťahy Trieskové hospodárstvo Požiarne

PP Senec

D1 Park Senec

,

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. vykonáva technickú a netechnickú správu objektov a zariadení:   Objekty a technické zariadenia: Trafostanice, VN/NN rozvádzače, VN/NN rozvody, osvetlenie Plynovod a regulačná stanica plynu Vodovod a automatická tlaková stanica Dažďová a splašková kanalizácia, čerpacie stanice odpadových vôd Komunikácie a spevnené plochy Zeleň Manažment a administratíva správ Pasportizácia objektov a technických

Titulná_Mochovce-1

Jadrová energetika

Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice – modernizácia V2 Jadrová elektráreň Mochovce – blok 1. a 2. Jadrová elektráreň Mochovce – dostavba 3. a 4.bloku VÚJE – riadenie ťažkých havárii EBO

gabcikovo

Energetika

Elektráreň Vojany Vodná elektráreň Považská Bystrica Vodná elektráreň Dubnica nad Váhom Vodná elektráreň Nové Mesto nad Váhom Vodná elektráreň Liptovská Mara Paraplynový cyklus Levice PVE Čierny Váh VE Gabčíkovo

titulka_DSC_0170

Priemysel

US STEEL Košice Heineken Hurbanovo Slovnaft Volkswagen Slovakia VW Automobilový park Lozorno Duslo Šaľa SCP Ružomberok Holcim Rohožník Spalovňa Bratislava PSA Trnava Samsung Galanta Bangjoo  Šurany ŽSR Samsung Voderady Hansol Voderady Manitowoc Veľký Šariš Matador Púchov CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s.r.o.