Project Description

Všeobecná elektrická časť pre 3. a 4. blok JE

Projekt, dodávka, montáž a individuálne skúšky kompletnej zostavy zariadení všeobecnej elektročasti pre  jadrovú elektráreň tzv. vlastnej spotreby. Dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky MaR pre alternátor, vyvedenie výkonu a vlastnú spotrebu a Riadiaci a informačný systém elektročasti JE.

Realizácia pozostáva z výroby, skúšok, dodávok a montáže vrátane:

 1. realizačnej projektovej dokumentácie
 2. sprievodnej technickej a kvalifikačnej dokumentácie,
 3. inžinierskych činností, FAT skúšok a uvedenia do prevádzky
 • kompletná zostava  6kV rozvádzače
 • zapúzdrené vodiče 6kV
 • VN/NN transformátory
 • v konvenčnej časti úsekové a podružné rozvádzače nízkeho napätia
 • v nukleárnej časti elektrárne úsekové rozvádzače nízkeho napätia
 • usmerňovače, striedače a meniče
 • batérie a zdroje nepretržitého napájania UPS
 • systém Merania a Regulácie vlastnej spotreby, riadiaci a diagnostický systém elektrického napájania
 • Riadiaci a informačný systém v kombinácii s optickou technologickou sieťou pre zber a vyhodnocovanie údajov