Project Description

Rekonštrukcia úsekových rozvádzačov 0,4kV – Výroba , dodávka a montáž pre 1. a 2. blok JE

Kompletná rekonštrukcia rozvádzačov nízkeho napätia na oboch blokoch JE EMO12 počas generálnych odstávok jednotlivých blokov

  • verifikácia skutkového stavu podľa pôvodnej projektovej dokumentácie
  • vypracovanie realizačného projektu
  • nákup komponentov
  • výroba nových rozvádzačov
  • montáž, skúšky a odovzdanie objednávateľovi spolu s dokumentáciou skutočného vyhotovenia