Project Description

Informačné systémy – Modernizácia a zvyšovanie bezpečnosti JE V2

Kompletná dodávka, inštalácia vyskúšanie a uvedenie do prevádzky viac úrovňových hierarchických integrovaných informačno – riadiacich systémov pre obidva bloky JE V2, ktoré slúžia na zber, vizualizáciu a archiváciu dát slúžiace pre:

 • sledovanie, dokumentovanie, analyzovanie a riadenie priebehov technologických procesov v reálnom čase
 • poskytovanie informácií podporujúcich bezpečné a ekonomické riadenie prevádzky blokov JE V2.

Rozsah prác v rámci projektu:

 • vypracovanie projektovej dokumentácie na úrovni realizačného projektu
  kompletná realizácia dodávky, inštalácie, oživenia a spustenia do prevádzky
 • výroba všetkých rozvádzačov v časti MMI a Elektro
 • inštalácia HW  vrátane konfigurácie a oživenia
 • inštalácia SW vrátane konfigurácie a oživenia
 • vývoj vizualizačného SW podľa zadania objednávateľa
 • vývoj špeciálneho SW na základe požiadaviek objednávateľa
 • vypracovanie programov a realizácia FAT skúšok (Factory Acceptance Test) za účasti pracovníkov objednávateľa
 • vypracovanie programov PKV, KV a ich realizácia na stavbe za prítomnosti pracovníkov objednávateľa
 • dodanie dokumentácie skutočného vyhotovenia a sprievodnej technickej dokumentácie po každej etape realizácie ako aj po ukončení diela
 • dodanie dokumentácie kvality
 • vypracovanie podkladov do prevádzkových predpisov
 • zaškolenie personálu objednávateľa