Project Description

Kompletná realizácia poľnej inštrumentácie a časti elektro pre 3. a 4. blok JE

Kompletná dodávka, montáž, inštalácia a uvedenie  do prevádzky častí Systému Kontroly a Riadenia  a elektrosystémov  pre nukleárny ostrov Jadrovej Elektrárne, vrátane:

  1. realizačnej projektovej dokumentácie
  2. sprievodnej technickej a kvalifikačnej dokumentácie
  3. inžinierskych činností a spolupráce pri uvedení do prevádzky

Rozsah dodávok a všetkých súvisiacich realizačných prác:

  • Snímače veličín technologických médií – kontinuálne aj limitné (merania teplôt, merania absolútnych a relatívnych tlakov a tlakových diferencií, chromatografy a analyzátory chemických meraní – Ph, vlhkosť, koncentrácia O2, H2, K, Na, Cl, kyseliny boritej)
  • Prevodníky signálov
  • Hermetické a nehermetické káblové priechodky a trubkové priechodky
  • Káblové trasy, trasy impulzných vedení,
  • Uzatváracie armatúry a iné konštrukčné prvky meracích okruhov, montážne stendy,
  • Združovacie a prepojovacie skrinky