Project Description

Rekonštrukcia 400 MW kotla č. 5 – EPC KONTRAKT

 • 420 kV vývod bloku (zvodiče prepätia)
 • Transformátory 30 MVA 5BT01, 5BT02
 • Vývod a nula generátora
 • Budiaci systém generátora
 • Elektrické ochrany a merania, MicroSCADA
 • Bloková rozvodňa VN
 • Bloková rozvodňa NN
 • Podružná rozvodňa na + 6,1m
 • Podružná rozvodňa na úpravu vody
 • Podružná rozvodňa pre čerpaciu stanicu
 • Uzemnenie a bleskozvody technologických konštrukcií
 • Osvetlenie a zásuvkové rozvody technológie
 • Zdroje a rozvody jednosmerného napätia
 • Dieselgenerátor