Project Description

V rámci modernizácie jednotlivých kotlov elektrárne boli dodané nasledovné zariadenia a práce:​

  • Dodávka a montáž silnoprúdových rozvádzačov
  • Projekt, dodávka a montáž poľnej inštrumentácie a napojenie na riadiaci systém
  • Projektová dokumentácia časti SRTP
  • Dodávka snímačov a rozvádzačov, vrátane ich montáže a pripojenia na riadiaci systém