Project Description

Realizovaná bola rekonštrukcia dvoch kotlov s nasledovnými parametrami:

 

  1. množstvo pary: 180,0 t/h

Tlak pary: 9,02 MPa

Teplota pary: 485,0°C

 

  1. množstvo pary: 30,0 t/h

Tlak pary: 3,73 MPa

Teplota pary: 382,0°C

 

  • Dodávka poľnej inštrumentácie
  • Dodávka montážneho materiálu
  • Kompletná PD všetkých zariadení na kotloch s pripojením na združujúce rozvádzače
  • Technická pomoc pri montáži podporných káblových systémov a prístrojov