power ilustracny obrazok

Extensa Business Park Trnava

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. je dodávateľom energetických služieb pre prevádzkovateľa miestnej distribučnej siete elektriny a plynu. Zameriavame sa na odborný dohľad, poradenstvo a legislatívnu správu areálu Extensa parku pri Trnave. Svojou činnosťou pre konečných odberateľov zabezpečuje: Poradenstvo pri nákup elektriny a plynu Legislatívna správa miestnej distribučnej siete Spolupráca pri návrhu a rozvoji energetickej siete

P3 Logistic Park Lozorno

P3 Logistic Park Lozorno

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. je dodávateľom elektrickej energie a prevádzkovateľom distribučnej siete. Svojou činnosťou pre konečných odberateľov zabezpečuje:   Nákup a následnú dodávku elektriny Prevádzkovanie miestnej distribučnej siete elektriny Vytváranie a registrácia nových odberných miest, certifikácie v zmysle legislatívnych predpisov Tvorba a schvaľovanie distribučných cenníkov, meranie odberov, vyúčtovanie spotreby Diaľkový monitoring, meranie odberov a

titulka_PP_20060919-003

Priemyselný Park Poprad – Matejovce

Rozsah realizácie: Káblová trasa dĺžky 1380m a vzdušná trasa VN prípojky dĺžky 2130m z ES 110/22kV Poprad-Stráže do transformačnej stanice v areáli PP Preložka 22kV vzdušného vedenia dĺžky 630m v areáli Tatravagónky Rekonštrukcia ochrán 22kV kobiek v ES 110/22kV Poprad-Stráže Kompletné technologické zariadenie VN a NN transformačnej stanice 22/0,42kV; 2x1000kVA v areáli PP Vnútroareálové VN

titulka_P1020767

Rozvodňa TM Kuzmice

TECHNOLOGICKÁ ČASŤ STAVBY: • Revízia a pretesnenie transformátorov • Technológia rozvodne 110kV • Diaľkové riadenie a ovládanie (ASRTP) • Nastavenie, výpočet a parametrizácia ochrán • Prepojenie liniek L6791, L6835, L6792 • Úprava a modernizácia 22kV rozvodne • Úprava pripojenia prevoznej meniarne (PM) STAVEBNÁ ČASŤ STAVBY: • Demontáže • Rozvodňa 110kV (+ pracovné osvetlenie) • Káblové

FVE_Drahovce

Fotovoltaické elektrárne Drahovce

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. je prevádzkovateľom fotovoltaických elektrární Drahovce. Svojou činnosťou zabezpečuje: Nepretržitý dohľad nad výrobou elektriny v požadovaných parametroch On-line monitorovanie výroby elektriny a porovnávanie so slnečným svitom Výkon preventívnej údržby komponentov elektrárne Legislatívna správa „na kľúč“ a plnenie všetkých povinností za výrobcu (oznámenia, hlásenia, poskytovanie dát, fakturačné podklady, výkazy a iné) Držanie

venezuela_enviro

Elektráreň Planta Centro, Venezuela

Rekonštrukcia 400 MW kotla č. 5 - EPC KONTRAKT 420 kV vývod bloku (zvodiče prepätia) Transformátory 30 MVA 5BT01, 5BT02 Vývod a nula generátora Budiaci systém generátora Elektrické ochrany a merania, MicroSCADA Bloková rozvodňa VN Bloková rozvodňa NN Podružná rozvodňa na + 6,1m Podružná rozvodňa na úpravu vody Podružná rozvodňa pre čerpaciu stanicu Uzemnenie a

29092011042_titulka

ENO Nováky

Pre zákazníka Slovenské elektrárne, a.s. sa v Novákoch realizovala výmena usmerňovačov. Vzhľadom k požiadavke zvýšiť výstupný prúd z 400A na 500A sa vymenili napájacie káble do usmerňovačov a výstupná kabeláž z usmerňovačov do distribučného rozvádzača.   Dodávka a inštalácia: Usmerňovače 24VDC/500A Kábel silový CYKY-J 4x16 Kábel silový 1-AYY 1x120

web petrobras Brazílila

Rafinérie Petrobras, Brazília

Realizovaná bola rekonštrukcia dvoch kotlov s nasledovnými parametrami:   množstvo pary: 180,0 t/h Tlak pary: 9,02 MPa Teplota pary: 485,0°C   množstvo pary: 30,0 t/h Tlak pary: 3,73 MPa Teplota pary: 382,0°C   Dodávka poľnej inštrumentácie Dodávka montážneho materiálu Kompletná PD všetkých zariadení na kotloch s pripojením na združujúce rozvádzače Technická pomoc pri montáži podporných

oroszlany

Elektráreň Oroszlány, Maďarsko

V rámci modernizácie jednotlivých kotlov elektrárne boli dodané nasledovné zariadenia a práce:​ Dodávka a montáž silnoprúdových rozvádzačov Projekt, dodávka a montáž poľnej inštrumentácie a napojenie na riadiaci systém Projektová dokumentácia časti SRTP Dodávka snímačov a rozvádzačov, vrátane ich montáže a pripojenia na riadiaci systém

Zvolenská teplárenská a.s.

Zvolenská teplárenská a.s.

Projektová dokumentácia rekonštrukcie kotlov Dodávka elektrických zariadení a materiálu k rekonštrukcii kotlov Montážne práce elektrických zariadení a rozvodov ku kotlom Dodávka elektrických zariadení a materiálu k doprave drevnej štiepky Montážne práce elektrických zariadení a rozvodov na dopravu drevnej štiepky Nový centrálny riadiaci systém - rekonštrukcia elektrických zariadení a rozvodov

web Starobeševo

Elektráreň Starobeševo, Ukrajina

,

Projektová dokumentácia pre rozvody NN, VN, vzduchotechnika, osvetlenie, systém riadenia Riadiaci systém Simatic S7 - 400, aplikácia a programovanie Programovanie technologických procesov WinCC SCADA Dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky: 6 kV, NN, riadiaci systém, osvetlenie, vzduchotechnika

Elektráreň v niklovej huti Moa, Kuba

Elektráreň v niklovej huti Moa, Kuba

Pri modernizácii teplárne boli na etapy dodané nasledovné zariadenia a práce: 10,5 kV a 6,3 kV rozvodňa Hlavný rozvádzač NN 0,48 kV Podružné rozvádzače pre kotly K6, K7 Vyvedenie výkonu TG 3, výmena elektrických ochrán Kompenzačné rozvádzače pre 3 ventilátory chladiacich veží Rozvádzače pre vonkajšie palivové hospodárstvo Modernizácia existujúcich TG 1, 2 – budiace súpravy Úprava

Jadrová elektráreň Mochovce

Jadrová elektráreň Mochovce

,

Rekonštrukcia úsekových rozvádzačov 0,4kV – Výroba , dodávka a montáž pre 1. a 2. blok JE Kompletná rekonštrukcia rozvádzačov nízkeho napätia na oboch blokoch JE EMO12 počas generálnych odstávok jednotlivých blokov verifikácia skutkového stavu podľa pôvodnej projektovej dokumentácie vypracovanie realizačného projektu nákup komponentov výroba nových rozvádzačov montáž, skúšky a odovzdanie objednávateľovi spolu s dokumentáciou skutočného vyhotovenia

Jaslovské Bohunice R07

Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice R07

,

Informačné systémy - Modernizácia a zvyšovanie bezpečnosti JE V2 Kompletná dodávka, inštalácia vyskúšanie a uvedenie do prevádzky viac úrovňových hierarchických integrovaných informačno – riadiacich systémov pre obidva bloky JE V2, ktoré slúžia na zber, vizualizáciu a archiváciu dát slúžiace pre: sledovanie, dokumentovanie, analyzovanie a riadenie priebehov technologických procesov v reálnom čase poskytovanie informácií podporujúcich bezpečné a ekonomické riadenie prevádzky blokov

Mochovce JOB02

Jadrová elektráreň Mochovce JOB02

,

Inžinierske činnosti ELE a SKR pre MO34 – nukleárna časť Rozsah prác: manažment projektu projektová dokumentácia stupňa „Detail Design“ dokumentácia skutočného vyhotovenia v opcii projektantský dozor na stavbe obhliadky na stavbe riešenie odchýlok projektuc. riešenie prípadných kolízií návrh náhradných riešení vzniknutých počas realizácie Spracovanie 3D modelu PDMS Hlavné  a vedľajšie káblové trasy (> 200mm) Rozvádzače SKR a Elektro Hlavné

Mochovce JOB I007

Jadrová elektráreň Mochovce JOB I007

,

Inžinierske činnosti ELE a SKR pre MO34 – sekundárna časť Rozsah prác: manažment projektu projektová dokumentácia stupňa „Detail Design“ dokumentácia skutočného vyhotovenia projektový dozor na stavbe ​obhliadky na stavbe riešenie odchýlok projektu riešenie prípadných kolízií ​návrh náhradných riešení vzniknutých počas realizácie Spracovanie 3D modelu PDMS Hlavné  a vedľajšie káblové trasy (> 200mm) Rozvádzače SKR a ElektroProjektová dokumentácia ELEKTRO:

Titulná_Mochovce-1

Jadrová elektráreň Mochovce E005

,

Všeobecná elektrická časť pre 3. a 4. blok JE Projekt, dodávka, montáž a individuálne skúšky kompletnej zostavy zariadení všeobecnej elektročasti pre  jadrovú elektráreň tzv. vlastnej spotreby. Dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky MaR pre alternátor, vyvedenie výkonu a vlastnú spotrebu a Riadiaci a informačný systém elektročasti JE. Realizácia pozostáva z výroby, skúšok, dodávok a montáže vrátane: realizačnej projektovej dokumentácie sprievodnej technickej

mjob12titulka

Jadrová elektráreň Mochovce JOB12

,

Kompletná realizácia poľnej inštrumentácie a časti elektro pre 3. a 4. blok JE Kompletná dodávka, montáž, inštalácia a uvedenie  do prevádzky častí Systému Kontroly a Riadenia  a elektrosystémov  pre nukleárny ostrov Jadrovej Elektrárne, vrátane: realizačnej projektovej dokumentácie sprievodnej technickej a kvalifikačnej dokumentácie inžinierskych činností a spolupráce pri uvedení do prevádzky Rozsah dodávok a všetkých súvisiacich realizačných prác: Snímače veličín technologických médií –

Pornstar Pictures Porn Hentai Porn Comics Porn Videos Best Porn Videos