Project Description

  • Projektová dokumentácia rekonštrukcie kotlov
  • Dodávka elektrických zariadení a materiálu k rekonštrukcii kotlov
  • Montážne práce elektrických zariadení a rozvodov ku kotlom
  • Dodávka elektrických zariadení a materiálu k doprave drevnej štiepky
  • Montážne práce elektrických zariadení a rozvodov na dopravu drevnej štiepky
  • Nový centrálny riadiaci systém – rekonštrukcia elektrických zariadení a rozvodov
  • Diaľková správa riadiaceho systému
  • Hotline, servis a pohotovosť