Project Description

Pri modernizácii teplárne boli na etapy dodané nasledovné zariadenia a práce:

 • 10,5 kV a 6,3 kV rozvodňa
 • Hlavný rozvádzač NN 0,48 kV
 • Podružné rozvádzače pre kotly K6, K7
 • Vyvedenie výkonu TG 3, výmena elektrických ochrán
 • Kompenzačné rozvádzače pre 3 ventilátory chladiacich veží
 • Rozvádzače pre vonkajšie palivové hospodárstvo
 • Modernizácia existujúcich TG 1, 2 – budiace súpravy
 • Úprava elektroobvodov pre nový riadiaci systém
 • Modernizácia sústavy jednosmerného napätia 220 V
 • Synchronizácia
 • Rozvádzače pre chemickú úpravňu vody
 • Riadiaci systém pre elektro časť
 • Pripojenie zariadení na riadiaci systém