Project Description

Inžinierske činnosti ELE a SKR pre MO34 – sekundárna časť
Rozsah prác:

 • manažment projektu
 • projektová dokumentácia stupňa „Detail Design“
 • dokumentácia skutočného vyhotovenia
 • projektový dozor na stavbe
 1. ​obhliadky na stavbe
 2. riešenie odchýlok projektu
 3. riešenie prípadných kolízií
 4. ​návrh náhradných riešení vzniknutých počas realizácie
 • Spracovanie 3D modelu PDMS
 • Hlavné  a vedľajšie káblové trasy (> 200mm)

Rozvádzače SKR a ElektroProjektová dokumentácia ELEKTRO:

 • Dispozičné riešenie umiestnenia zariadení
 • 2D výkresy hlavných a vedľajších káblových trás a rozmiestnenie nosníkov
 • 2D výkresy protipožiarnej ochrany káblových trás
 • 2D výkresy uzemnenia káblových trás
 • Výpočtové správy – dimenzovanie káblov
 • Zoznam úsekov káblových trás
 • Návrh a plán uloženia napájacích káblov
 • Nastavenie elektrických ochrán zariadení
 • Zapojovacie schémy
 • Technické správy
 • Súpis materiálu