Project Description

  • Projektová dokumentácia pre rozvody NN, VN, vzduchotechnika, osvetlenie, systém riadenia
  • Riadiaci systém Simatic S7 – 400, aplikácia a programovanie
  • Programovanie technologických procesov
  • WinCC SCADA
  • Dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky:
  • 6 kV, NN, riadiaci systém, osvetlenie, vzduchotechnika