Portfolio

/Referencie/
titulok_river

RIVER PARK Bratislava

,

Práce zahŕňajú realizáciu elektroinštalácie a všetkých pomocných prác s tým spojených v spodnej stavbe a všetkých nadzemných blokoch. Rozsah dodávky: Elektroinštalácia Prípojnicový systém Aktívny bleskozvod a uzemnenie Dieselagregát Vonkajšie osvetlenie

titulka_IMG_0310

WESTEND SQUARE Bratislava

,

Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody Prípojka NN Elektročasť Dieselagregát Areálové osvetlenie

power ilustracny obrazok

Extensa Business Park Trnava

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. je dodávateľom energetických služieb pre prevádzkovateľa miestnej distribučnej siete elektriny a plynu. Zameriavame sa na odborný dohľad, poradenstvo a legislatívnu správu areálu Extensa parku pri Trnave. Svojou činnosťou pre konečných odberateľov zabezpečuje: Poradenstvo pri nákup elektriny a plynu Legislatívna správa miestnej distribučnej siete Spolupráca pri návrhu a rozvoji energetickej siete

P3 Logistic Park Lozorno

P3 Logistic Park Lozorno

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. je dodávateľom elektrickej energie a prevádzkovateľom distribučnej siete. Svojou činnosťou pre konečných odberateľov zabezpečuje:   Nákup a následnú dodávku elektriny Prevádzkovanie miestnej distribučnej siete elektriny Vytváranie a registrácia nových odberných miest, certifikácie v zmysle legislatívnych predpisov Tvorba a schvaľovanie distribučných cenníkov, meranie odberov, vyúčtovanie spotreby Diaľkový monitoring, meranie odberov a

titulka_PP_20060919-003

Priemyselný Park Poprad – Matejovce

Rozsah realizácie: Káblová trasa dĺžky 1380m a vzdušná trasa VN prípojky dĺžky 2130m z ES 110/22kV Poprad-Stráže do transformačnej stanice v areáli PP Preložka 22kV vzdušného vedenia dĺžky 630m v areáli Tatravagónky Rekonštrukcia ochrán 22kV kobiek v ES 110/22kV Poprad-Stráže Kompletné technologické zariadenie VN a NN transformačnej stanice 22/0,42kV; 2x1000kVA v areáli PP Vnútroareálové VN

titulka_P1020767

Rozvodňa TM Kuzmice

TECHNOLOGICKÁ ČASŤ STAVBY: • Revízia a pretesnenie transformátorov • Technológia rozvodne 110kV • Diaľkové riadenie a ovládanie (ASRTP) • Nastavenie, výpočet a parametrizácia ochrán • Prepojenie liniek L6791, L6835, L6792 • Úprava a modernizácia 22kV rozvodne • Úprava pripojenia prevoznej meniarne (PM) STAVEBNÁ ČASŤ STAVBY: • Demontáže • Rozvodňa 110kV (+ pracovné osvetlenie) • Káblové

Bioplynová stanica

Bioplynová stanica Veľké Turovce

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. je poskytovateľom služieb pre prevádzku bioplynových staníc elektrární Drahovce. Svojou činnosťou zabezpečuje: Nepretržitý dohľad nad výrobou elektriny v požadovaných parametroch Poradenstvo v elektroenergetike On-line monitorovanie hlavného elektromera Držanie pohotovosti 24/7 v prípade dátovej poruchy Legislatívna správa „na kľúč“ a plnenie všetkých povinností za výrobcu (oznámenia, hlásenia, poskytovanie dát, fakturačné podklady,

FVE_Drahovce

Fotovoltaické elektrárne Drahovce

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. je prevádzkovateľom fotovoltaických elektrární Drahovce. Svojou činnosťou zabezpečuje: Nepretržitý dohľad nad výrobou elektriny v požadovaných parametroch On-line monitorovanie výroby elektriny a porovnávanie so slnečným svitom Výkon preventívnej údržby komponentov elektrárne Legislatívna správa „na kľúč“ a plnenie všetkých povinností za výrobcu (oznámenia, hlásenia, poskytovanie dát, fakturačné podklady, výkazy a iné) Držanie

venezuela_enviro

Elektráreň Planta Centro, Venezuela

Rekonštrukcia 400 MW kotla č. 5 - EPC KONTRAKT 420 kV vývod bloku (zvodiče prepätia) Transformátory 30 MVA 5BT01, 5BT02 Vývod a nula generátora Budiaci systém generátora Elektrické ochrany a merania, MicroSCADA Bloková rozvodňa VN Bloková rozvodňa NN Podružná rozvodňa na + 6,1m Podružná rozvodňa na úpravu vody Podružná rozvodňa pre čerpaciu stanicu Uzemnenie a

29092011042_titulka

ENO Nováky

Pre zákazníka Slovenské elektrárne, a.s. sa v Novákoch realizovala výmena usmerňovačov. Vzhľadom k požiadavke zvýšiť výstupný prúd z 400A na 500A sa vymenili napájacie káble do usmerňovačov a výstupná kabeláž z usmerňovačov do distribučného rozvádzača.   Dodávka a inštalácia: Usmerňovače 24VDC/500A Kábel silový CYKY-J 4x16 Kábel silový 1-AYY 1x120