Project Description

Opravy elektrických častí

Predmetom akcie bolo nasledujúce:

  • Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
  • Dodávka a montáž nového skriňového 22 kV rozvádzača
  • Napojenie nového 22 kV rozvádzača na existujúcu vonkajšiu VN sieť
  • Výmena vonkajších zvodičov prepätia na prívodných vzdušných linkách
  • Napojenie nového poľa merania na jestvujúci monitorovací systém spotreby el. energie
  • Napojenie existujúcich transformátorov z nového 22 kV rozvádzača
  • Dodávka 1 ks rotorového spúšťača pre 6 kV motor
  • Demontáž starého kobkového 22 kV rozvádzača