Project Description

 • Transformátor 22/0, 4 kV, 630 kVA
 • Rozvádzač 22 kV
 • USM skriňa elektrárenského merania
 • Hlavný rozvádzač NN
 • Kompenzačný rozvádzač 160kvar
 • Rozvádzač vonkajšieho osvetlenia
 • Dátový rozvádzač
 • Elektrická rozvodnica pre počítače
 • Zdroj UPS
 • Elektronická protipožiarna signalizácia EPS vrátane rozvádzača
 • VN káblový prepoj medzi 22 kV rozvádzačom a transformátorom
 • Silnoprúdové rozvody
 • Slaboprúdové rozvody (dátové a telefónne)
 • Osvetlenie v objekte
 • Napájanie HVAC
 • Vonkajšie osvetlenie
 • Pripojenie brány a závory
 • Uzemnenie objektu
 • Bleskozvod objektu