Project Description

Faurecia Slovakia

  • odborné zhodnotenie stavu budov, technológií a zariadení, stanovenie energetickej náročnosti a potenciálu úspor
  • vytvorenie ekonomicky návratného plánu úsporných opatrení bez potreby investícií, nízkonákladové optarenia, dlhodobé opatrenia
  • realizácia úsporných opatrení, koordinácia procesov, možná finančná spoluúčasť