fbpx
20180620_092718

Minebea Slovakia

Výrobný závod pre mechatronické pohony UB Dodávka a montáž dvoch trafostaníc Dodávka a montáž VN rozvodov Dodávka a montáž vonkajších rozvodov NN Dodávka a montáž vonkajších rozvodov slaboprúdu Dodávka a montáž verejného osvetlenia Dodávka a montáž svetelnej a zásuvkovej inštalácie Dodávka a montáž slaboprúdovej inštalácie Dodávka a montáž silnoprúdových rozvodov pre technológie Dodávka a montáž EPS Dodávka a montáž HSP Dodávka a montáž kamerového systému

jaguar

Jaguar Land Rover

, ,

LAKOVŇA – kompletná realizácia časti elektro, MaR, EPS a ERO: hlavné a núdzové osvetlenie riadiaci systém hlavného a núdzového osvetlenia trafostanice – transformátory 22kV/400V vrátane riadenia záskoku transformátorov rozvádzače (VN 22kv; hlavné rozvádzače NN; aktívne filtre a kompenzačné rozvádzače; podružné rozvádzače NN) káblové trasy a kabeláž VN a NN elektrická požiarna signalizácia a evakuačný rozhlas

puchov

Continental Matador Púchov

Dodávka a montáž zariadení elektro (VN rozvádzače, trafostanica, VN transformátor) Zvýšenie výkonu trafostanice T28

Titulka_IMG_3799

VOLKSWAGEN Bratislava

NOVÁ LISOVŇA HALA H7 Komplexná dodávka a montáž 0,4 kV – elektroinštalácia a osvetlenie Montáž prípojnicového rozvodu a napojenie S-staníc z VN rozvodne Dodávka a montáž napojenia S-staníc z VN rozvodne 22 kV káblom Komplexná montáž prípojnicového rozvodu 2 500 A NOVÁ LAKOVŇA Dodávka a montáž uzemnenia a bleskozvodu Dodávka a montáž káblových nosných systémov Dodávka a montáž

automotive systems

Inergy Automotive Systems Slovakia

Faurecia Slovakia odborné zhodnotenie stavu budov, technológií a zariadení, stanovenie energetickej náročnosti a potenciálu úspor vytvorenie ekonomicky návratného plánu úsporných opatrení bez potreby investícií, nízkonákladové optarenia, dlhodobé opatrenia realizácia úsporných opatrení, koordinácia procesov, možná finančná spoluúčasť

delta

DELTA Electronics Nová Dubnica

elektrická prípojka 22 kV VN rozvodňa trafostanica 22 kV vonkajšie osvetlenie osvetlenie výrobnej haly napájacie rozvody NN dodávka a montáž elektrických rozvádzačov napájacie rozvody technológie elektrická a požiarna signalizácia požiarny rozhlas slaboprúdové rozvody dátové rozvody uzemnenie, bleskozvod

titulka

PSA Peugeot Citroën Trnava

Lisovňa, montážna hala projekt, dodávka, montáž základných elektrorozvodov rozvody VN, NN, osvetlenie, uzemnenie, bleskozvody projekt, dodávka a montáž centrálneho systému zberu technologických informácií z celého závodu zabezpečovací, prístupový a dohliadací systém   Zvarovňa napájanie zváracích automatov a slaboprúdových rozvodov, odladenie a uvedenie  do prevádzky PLC automatov vonkajšie osvetlenie

Titulka_Fotografia1035

ZF SACHS Trnava

dodávka elektrického materiálu pre rekonštrukciu 2 ks transformátorov montážne práce elektrických zariadení skúšky, revízia projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia inžinierska činnosť - STD + certifikáty

titulka_20140320_115206

ZF SACHS Levice – hala stabilizátorov

osvedčenie projektovej dokumentácie osadenie - montáž VN poľa č.6 k VN rozvádzaču napäťová skúška VN kábla pripojenie VN kábla dodávka a montáž transformátora montáž VN trasy, VN kábla, VN koncoviek montáž konštrukcií NN trás montáž NN káblov k zadaným technologickým zariadeniam montáž prípojnicového rozvodu PPR14 - Canalis vykonanie východiskových správ - revízií vypracovanie bezpečnostného

titulka

WEBASTO Veľký Meder

elektroinštalačné rozvody NN uzemnenie a bleskozvod EPS verejné osvetlenie areálu a prístupových komunikácií dodávka a montáž technologických zariadení dodávka realizačnej projektovej dokumentácie dodávka prevádzkových poriadkov a DSVS

Priemyselné parky

Priemyselné parky

PSA Trnava, ZS Sachs Trnava a Levice, APP Lozorno dodávka a distribúcia energií (elektrina, plyn) prevádzkovanie energetických distribučných sietí prevádzkovanie vodovodných a kanalizačných systémov manažment a administratíva správy správa inžinierskych sietí a zariadení budov facility management

kia

Kia Motors Slovakia

LAKOVŇA vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie elektrická inštalácia hlavných rozvodov 0,4 kV od hlavných rozvádzačov do jednotlivých sekcií objektu lakovne hlavné osvetlenie objektu zásuvkové rozvody hlavného objektu distribučné rozvádzače NKV01 a NKV02 rozvádzače osvetlenia BL01 - BL17 rozvádzače núdzového osvetlenia BL01E - BL17E náhradný zdroj UPS, vrátane rozvádzača hlavné slaboprúdové rozvody hlavné káblové trasy dátové rozvody

lakovna auto priem

DÜRR Systems – lakovňa HYUNDAI Ostrava

LAKOVŇA - silnoprúd Dodávka a montáž: káblových trás a káblov 22kV pre výrobnú halu káblových trás a káblov 22kV pre technológiu staveniskového rozvodu vo výrobnej hale káblových trás a káblov 0,4 kV pre výrobnú halu káblových trás a káblov 0,4 kV pre technológiu kompletnej priemyselnej elektroinštalácie hlavných rozvádzačov podružných rozvádzačov uzemnenia pre výrobnú halu a

DongHee

DONGHEE Strečno

Elektrické práce Káblové trasy Káblovanie a pripojenie rozvádzačov Vzduchotechnika Dodávka rozvádzačov a kabeláže pre pripojenie napájania vzduchotechniky Dodávka rozvádzačov pre riadiaci systém Siemens Riadenie 32 ks ventilátorov na základe vnútornej teploty Dodávka, meranie a regulácie 6 ks vzduchotechnických jednotiek Senátor 25 Dodávka a montáž káblov pre MaR Dodávka a programovanie vizualizácie VZT Projekt, revízie, zaškolenie obsluhy