Project Description

LAKOVŇA – silnoprúd

Dodávka a montáž:

 • káblových trás a káblov 22kV pre výrobnú halu
 • káblových trás a káblov 22kV pre technológiu
 • staveniskového rozvodu vo výrobnej hale
 • káblových trás a káblov 0,4 kV pre výrobnú halu
 • káblových trás a káblov 0,4 kV pre technológiu
 • kompletnej priemyselnej elektroinštalácie
 • hlavných rozvádzačov
 • podružných rozvádzačov
 • uzemnenia pre výrobnú halu a technológiu
 • osvetlenia

LAKOVŇA – slaboprúd

 • evakuačný rozhlas