Project Description

Elektrické práce

  • Káblové trasy
  • Káblovanie a pripojenie rozvádzačov

Vzduchotechnika

  • Dodávka rozvádzačov a kabeláže pre pripojenie napájania vzduchotechniky
  • Dodávka rozvádzačov pre riadiaci systém Siemens
  • Riadenie 32 ks ventilátorov na základe vnútornej teploty
  • Dodávka, meranie a regulácie 6 ks vzduchotechnických jednotiek Senátor 25
  • Dodávka a montáž káblov pre MaR
  • Dodávka a programovanie vizualizácie VZT
  • Projekt, revízie, zaškolenie obsluhy a kompletné skúšky

Technológia

  • Dodávka a montáž káblov pre pripojenie technológie