Project Description

 • osvedčenie projektovej dokumentácie
 • osadenie – montáž VN poľa č.6 k VN rozvádzaču
 • napäťová skúška VN kábla
 • pripojenie VN kábla
 • dodávka a montáž transformátora
 • montáž VN trasy, VN kábla, VN koncoviek
 • montáž konštrukcií NN trás
 • montáž NN káblov k zadaným technologickým zariadeniam
 • montáž prípojnicového rozvodu PPR14 – Canalis
 • vykonanie východiskových správ – revízií
 • vypracovanie bezpečnostného a prevádzkového predpisu
 • zaškolenie obsluhy
 • odskúšanie a spustenie zariadení do prevádzky
 • inžinierska činnosť – STD + certifikáty
 • dokumentácia skutočného vyhotovenia