Project Description

Dodávka a montáž riadiaceho systému chladiacich veží:

  • NN rozvádzače
  • snímače tlaku
  • prietokomery
  • odporové teplomery
  • digitálne displeje
  • solenoidy
  • senzory vibrácií
  • riadiaci panel
  • riadiaci softvér
  • signálne a silové káble