Project Description

Lisovňa, montážna hala

  • projekt, dodávka, montáž základných elektrorozvodov
  • rozvody VN, NN, osvetlenie, uzemnenie, bleskozvody
  • projekt, dodávka a montáž centrálneho systému zberu technologických informácií z celého závodu
  • zabezpečovací, prístupový a dohliadací systém

 

Zvarovňa

  • napájanie zváracích automatov a slaboprúdových rozvodov, odladenie a uvedenie  do prevádzky PLC automatov
  • vonkajšie osvetlenie