Project Description

Dodávka HSBY (HotStanby) riadiaceho systému na HPS01 (hraničná preberacia stanica plynu) Veľké Kapušany vznikla z potreby pre vybudovanie komunikačného prepoja medzi riadiacimi systémami na HPS01 Veľké Kapušany a novým riadiacim systémom RS SCS (station control system) na novej kompresorovej stanici, ktorý na základe požadovaného prietoku zadávaného z dispečingu v Nitre a skutočného prietoku meraného na HPS01, riadia kompresory.

Kvôli vybudovaniu prepoja bolo potrebné rozšíriť riadiace systémy na HPS01 Veľké Kapušany o nový riadiaci systém HSBY a vykonať potrebné SW úpravy.

Rozsah dodávky:

  • Dodávka rozvádzača
  • Realizácia elektročasti
  • Projektové práce
  • SW práce