Project Description

  • Prívod 22kV do areálu priemyselného parku
  • Rozvodňa 22kV označená R22 – TS2
  • Vonkajšie osvetlenie v areály priemyselného parku