Project Description

LAKOVŇA

 • vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
 • elektrická inštalácia hlavných rozvodov 0,4 kV od hlavných rozvádzačov do jednotlivých sekcií objektu lakovne
 • hlavné osvetlenie objektu
 • zásuvkové rozvody hlavného objektu
 • distribučné rozvádzače NKV01 a NKV02
 • rozvádzače osvetlenia BL01 – BL17
 • rozvádzače núdzového osvetlenia BL01E – BL17E
 • náhradný zdroj UPS, vrátane rozvádzača
 • hlavné slaboprúdové rozvody
 • hlavné káblové trasy
 • dátové rozvody
 • ozvučenie