Project Description

PSA Trnava, ZS Sachs Trnava a Levice, APP Lozorno

  • dodávka a distribúcia energií (elektrina, plyn)
  • prevádzkovanie energetických distribučných sietí
  • prevádzkovanie vodovodných a kanalizačných systémov
  • manažment a administratíva správy
  • správa inžinierskych sietí a zariadení budov
  • facility management